lol4
Elszámolási információk

A 2004. május 01. és 2014. július 19. között kötött létrejött olyan fogyasztói kölcsönszerződésekre kell alkalmazni az elszámolást, amelyek deviza vagy forint alapúak és annak részévé árfolyamréssel meghatározott folyósítási és törlesztési árfolyamot állapítottak meg.

Az elszámolás alapját képező átszámítást úgy kell végrehajtani, hogy a törlesztőrészletek összegét az ezek teljesítésének tényleges elszámolási napján érvényes, MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamát kell figyelembe venni. Ha a szerződés ÁSZF-jeiben vagy a szerződésben konkrét napot határoz meg az átváltásra, akkor az átváltás napján érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján kell az átszámítást elvégezni.

Az elszámolást a túlfizetés napjára előtörlesztésként kell elszámolni elsősorban a költségre, azután a kamatra és végül a tőketartozásra. Amennyiben a fogyasztó adós teljesítette a szerződéses kötelezettségét és ezt felülmúlóan marad fenn túlfizetési összeg, úgy azt a fogyasztónak az adott devizára irányadó pénzpiaci kamattal megnövelt összegben kell megtéríteni.

Az elszámolás akkor minősül teljesítettnek, ha a fogyasztó részére megküldésre került az elszámolásról szóló értesítés és a fogyasztói követelés pénzügyi teljesítése is megtörtént.