lol4
Megoldások
Megoldások, ügymenet

Tisztelt Ügyfelünk! Az Ön által kapott levélben arról tájékoztattuk, hogy az Önnel szemben, feltehetően eredetileg egy banki kölcsönből eredő, fennálló tartozásának jogosultja engedményezés folytán Társaságunk lett. Jelen menüpontban tájékoztatást nyújtunk, hogy Ön megfelelő információkat kapjon az engedményezésről és fennálló tartozásáról, a tartozása rendezésének lehetőségeiről. A PriMont-Faktor Zrt. a Magyar Nemzeti Bank engedélyével rendelkező, követeléskezelő gazdasági társaság, amely tevékenység azt jelenti, hogy Társaságunk erre jogosult intézményektől, például bankoktól követeléseket (köznapi kifejezéssel hiteleket) vásárol.

A vásárlást, vagyis az engedményezést követően a bank, mint szerződő fél kilép az Önnel létesített jogviszonyból, helyette Társaságunkat illeti meg a visszafizetendő hitel összeg és annak kamatai. Ezt a folyamatot nevezzük engedményezésnek is, melyről tényről a tájékoztató levélben értesült. Az engedményezés azt is jelenti, hogy annak bekövetkeztét követően egyedül Társaságunk kérheti a tartozásának rendezését, és csak Társaságunknak teljesíthet. A bank jogszerűen már nem követelhet Öntől semmilyen összeget, Önnek a bankkal megszűnik a levélben hivatkozott számú szerződésből eredő jogviszonya és többé nem tartozik neki ezen a címen ebből a szerződésből. A tartozása azonban fennmarad, melynek jogosultja Társaságunk. Tájékoztatjuk, hogy tartozásának rendezése érdekében az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére.

Fontos, hogy a mihamarabbi megállapodás előmozdítása, a kölcsönösen hasznos megegyezés létrejötte érdekében minél hamarabb vegye fel Társaságunkkal a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek valamelyikén: o Telefonszámunk: +36 1 445 4205 o Elektronikus elérhetőségünk: info@primont.hu o Címünk: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 9. II. em. Fontos, telefonon történő megkeresés esetén munkatársunk azonosítja Önt, amelyet személyes adatainak közlésével tud elvégezni. A könnyebb ügyintézés érdekében készítse elő a Társaságunktól kapott levelet, amelyen feltüntetésre került az ügyszám. Telefonos megkeresés során nem áll módunkban a tartozás pontos összegéről tájékoztatást adni, arra csak írásbeli kérelme alapján kerülhet sor. Sikeres kapcsolatfelvételt követően lehetősége nyílik tartozását egyösszegben, részletfizetési könnyebbséggel vagy egy esetleges fedezeti ingatlan értékesítésével rendezni.

Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a lehetséges megállapodás kidolgozása során az eredeti szerződés rendelkezései, valamint vonatkozó jogszabályi előírások szem előtt tartása mellett figyelembevételre kerül az Ön élethelyzete, teljesítőképessége és preferenciái. Célunk egy minden fél számára kölcsönösen előnyös megállapodás megkötése. Mindazonáltal ennek eléréséhez mindenekelőtt az Ön konstruktív közreműködése is szükséges. A megegyezés folyamatát tekintve tájékoztatjuk, hogy miután felvette Társaságunkkal kapcsolatot, úgy a beazonosítást követően munkatársunk megfelelő időpontot egyeztet Önnel a személyes találkozóra. A személyes megbeszélésen Önnek lehetősége nyílik elmondani, hogy jelenleg milyenek az életkörülményei, van-e eltartott, akiről gondoskodnia kell, van e munkahelye stb.

A körülmények mérlegelését követően társaságunk elkészít egy ajánlatot, amelyben szerepelnek azok a feltételek, amelyekkel készek vagyunk megkötni a megállapodást tartozása rendezéséről. Amennyiben ezt elfogadja, úgy Társaságunk ügyvédje előkészíti a tartozása rendezésére irányuló megállapodást és elküldi azt Önnek. Ezt követően megfelelő időt hagyunk Önnek áttanulmányozásra, melynek keretében természetesen Ön is és ügyvédje is véleményezheti azt, valamint módosító javaslatokkal élhet. Az Önnel történő időpontegyeztetést követően a megállapodás aláírására Társaságunk irodájában kerül sor. Amennyiben Ön rendben, szerződésszerűen teljesíti a megállapodásban foglaltakat, úgy Társaságunk kiállítja a szükséges iratokat, nyilatkozatokat, melyek azt tanúsítják, hogy Önnek a továbbiakban nem áll fenn tartozása Társaságunkkal szemben. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel, kérjük keresse munkatársainkat a fenti elérhetőségek egyikén. Tájékoztatjuk továbbá, hogy aktuálisan fennálló tartozásáról írásban vagy személyesen bármikor ingyenesen tájékoztatást kérhet.

Gyakran ismételt kérdések

1. Levelet kaptam Önöktől, de nem értem, hogy mi van benne. Társaságunk követelésvásárlással foglalkozik, így elképzelhető, hogy a társaságunk jogelődjével megkötött szerződésének adataira vonatkozó értesítést kapott társaságunktól. Részletes információt személyesen vagy írásban tudunk adni Önnek. Keressen bennünket elérhetőségeinken.

2. Szeretnék megállapodást kötni önökkel, miként van erre lehetőségem? Társaságunk törekszik az ügyfeleivel történő megegyezésre, első lépésként keresse fel munkatársunkat elérhetőségünk valamelyikén, aki időpontot fog adni Önnek személyes egyeztetésre. Itt megtárgyalásra kerülnek a kölcsönösen előnyös megállapodás feltételei.

3. Hol találja az ügyazonosítóját? A társaságunk által nyilvántartott azonosítóját a hivatalos tájékoztatónk jobb felső részében találja. Kérjük, amennyiben telefonon kívánja felvenni munkatársunkkal a kapcsolatot, úgy ezt a számot készítse elő, mert szükséges lesz az azonosításhoz.