PriMont-csoport

hu en

Kérdése van?

Lépjen kapcsolatba velünk!

Elszámolási és forintosítási információk, információk fogyasztóknak

1. számú nyomtatvány: Adatváltozást bejelentő nyomtatvány

2. számú nyomtatvány: Nyilatkozat elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez

3. számú nyomtatvány: Igazolás követelés érvényesítéséről

4. számú nyomtatvány: Elszámolási igény kérelem

5. számú nyomtatvány: Elszámolási igény kérelem 2009. július 27. napját megelőzően megszűnt szerződés kapcsán

6. számú nyomtatvány: Elszámolási igény bejelentő követeléskezelő vállalkozáshoz

7. számú nyomtatvány: Elszámolási igény, végtörlesztett szerződés következtében megszűnt szerződésekhez

8. számú nyomtatvány: Panasz bejelentés 

9. számú nyomtatvány: Igénybejelntés konverzió és kamatmódosítás mellőzéséhez

10. számú nyomtatvány: másolatra jogosult részére megküldendő tájékoztató

11. számú nyomtatvány: Igény bejelntő az elszámolás másolatának megküldéséhez 

Tájékoztató a Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás és a döntés elleni jogorvoslat szabályairól

Elszámolással kapcsolatos panasz bejelentési formanyomtatványok az MNB és a Országos Bírósági Hivatal honlapján is elérhetők: 

http://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/kerelem-nyomtatvany

http://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/birosagi-polgari-nem-peres-eljarashoz-szukseges-nyomtatvanyok

http://birosag.hu/kozerdeku-informaciok/deviza-es-forinthitelek-elszamolasi-es-forintositasi-jogorvoslatai

 

Fogyasztói kérelem Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának lefolytatása tárgyában

151. kérelem Helyes elszámolás megállapítása tárgyában

152. kérelem Panaszeljárás lefolytatása tárgyában

153. kérelem Elszámolási kötelezettség fennállásának tárgyában

 

PBT elszámolás felülvizsgálata tárgyban hozott döntésének megváltoztatása iránti polgári nemperes eljárás megindítására szolgáló formanyomtatvány

Elindult az Európai online vitarendezési platform

Az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete (Rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot.

A Rendelet szerint az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett szolgáltatók közötti, online szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták, így az online megkötött szerződésekkel összefüggő pénzügyi fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére irányuló kommunikációt ezen a platformon keresztül kell a fogyasztóknak biztosítani.

Az online vitarendezési platform 2016. február 15-től elérhető a fogyasztók számára.

A Rendelet hatálya közvetlenül kiterjed a Magyarországon székhellyel rendelkező pénzügyi szolgáltatóra, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban pénzügyi fogyasztói jogvita merül fel. A fogyasztó a Rendelet szerint online vitarendezési platformon keresztül online kezdeményezheti a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését a közösen megválasztott vitarendezési fórumnál. Magyarországon a pénzügyi fogyasztói jogviták rendezésére a Pénzügyi Békéltető Testület jogosult.

A Rendelet hatálya alá tartozó valamennyi érintett pénzügyi szolgáltató köteles honlapján könnyen elérhető módon megjeleníteni

az online vitarendezési platformra a következő linken érhető el: http://ec.europa.eu/odr

Társaságunk e-mail címe: info (@) primont.hu