PriMont-csoport

hu en

Kérdése van?

Lépjen kapcsolatba velünk!

Elszámolási és forintosítási információk, információk fogyasztóknak

1. számú nyomtatvány: Adatváltozást bejelentő nyomtatvány

2. számú nyomtatvány: Nyilatkozat elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez

3. számú nyomtatvány: Igazolás követelés érvényesítéséről

4. számú nyomtatvány: Elszámolási igény kérelem

5. számú nyomtatvány: Elszámolási igény kérelem 2009. július 27. napját megelőzően megszűnt szerződés kapcsán

6. számú nyomtatvány: Elszámolási igény bejelentő követeléskezelő vállalkozáshoz

7. számú nyomtatvány: Elszámolási igény, végtörlesztett szerződés következtében megszűnt szerződésekhez

8. számú nyomtatvány: Panasz bejelentés 

9. számú nyomtatvány: Igénybejelntés konverzió és kamatmódosítás mellőzéséhez

10. számú nyomtatvány: másolatra jogosult részére megküldendő tájékoztató

11. számú nyomtatvány: Igény bejelntő az elszámolás másolatának megküldéséhez 

Tájékoztató a Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás és a döntés elleni jogorvoslat szabályairól

Elszámolással kapcsolatos panasz bejelentési formanyomtatványok az MNB és a Országos Bírósági Hivatal honlapján is elérhetők: 

http://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/kerelem-nyomtatvany

http://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/birosagi-polgari-nem-peres-eljarashoz-szukseges-nyomtatvanyok

http://birosag.hu/kozerdeku-informaciok/deviza-es-forinthitelek-elszamolasi-es-forintositasi-jogorvoslatai

 

Fogyasztói kérelem Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának lefolytatása tárgyában

151. kérelem Helyes elszámolás megállapítása tárgyában

152. kérelem Panaszeljárás lefolytatása tárgyában

153. kérelem Elszámolási kötelezettség fennállásának tárgyában

 

PBT elszámolás felülvizsgálata tárgyban hozott döntésének megváltoztatása iránti polgári nemperes eljárás megindítására szolgáló formanyomtatvány

Elindult az Európai online vitarendezési platform

Az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete (Rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot.

A Rendelet szerint az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett szolgáltatók közötti, online szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták, így az online megkötött szerződésekkel összefüggő pénzügyi fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére irányuló kommunikációt ezen a platformon keresztül kell a fogyasztóknak biztosítani.

Az online vitarendezési platform 2016. február 15-től elérhető a fogyasztók számára.

A Rendelet hatálya közvetlenül kiterjed a Magyarországon székhellyel rendelkező pénzügyi szolgáltatóra, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban pénzügyi fogyasztói jogvita merül fel. A fogyasztó a Rendelet szerint online vitarendezési platformon keresztül online kezdeményezheti a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését a közösen megválasztott vitarendezési fórumnál. Magyarországon a pénzügyi fogyasztói jogviták rendezésére a Pénzügyi Békéltető Testület jogosult.

A Rendelet hatálya alá tartozó valamennyi érintett pénzügyi szolgáltató köteles honlapján könnyen elérhető módon megjeleníteni

az online vitarendezési platformra a következő linken érhető el: http://ec.europa.eu/odr

Társaságunk e-mail címe: info (@) primont.hu

 

Pénzügyi Navigátor a tudatos fogyasztókért
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény az MNB feladataként jelöli meg a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét, illetve a pénzügyi szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevők érdekeinek védelmét.

E tevékenység keretében az MNB vizsgálja a hazai és nemzetközi piaci folyamatokat, figyelemmel kíséri és ellenőrzi az intézmények jogszerű működését, kommunikációs csatornáit és azok tartalmát, általános sajtófigyelés keretében értékeli a pénzügyi intézményekről és szolgáltatókról megjelenő híreket, továbbá elemzi a jogszabályon alapuló adatszolgáltatás nyomán beérkező információkat.
A tudatos fogyasztói társadalom kialakítása, a megalapozatlan, helytelen fogyasztói döntésekből adódó félreértések és károk csökkentése érdekében az MNB proaktív pénzügyi fogyasztóvédelmi tájékoztató tevékenységet végez, professzionális ügyfélszolgálatot működtet, továbbá társintézményekkel, valamint a civil és a kereskedelmi-szolgáltató szféra szereplőivel működik együtt.
A mindennapi életben hasznos, pénzügyekkel kapcsolatos információk a Pénzügyi Navigátor tájékoztatóanyagokban érhetők el. A Pénzügyi Navigátor eszközrendszer pénzügyi fogyasztóvédelmi honlapból, tematikus füzetsorozatból, oktató- és egyperces kisfilmekből, termékválasztást és tudatos döntést segítő alkalmazásokból, valamint mobilapplikációból áll. 
A megalapozott pénzügyi döntést ösztönző tájékoztatás mellett az MNB a panaszos helyzetek kezeléséhez is segítséget nyújt.  A budapesti Krisztina körúton található ügyfélszolgálat munkatársai személyesen, telefonon és írásban is rendelkezésre állnak, míg a fővárostól távol élő fogyasztók az MNB-vel együttműködő Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat szakértőihez fordulhatnak számos vidéki városban.

Pénzügyi Navigátor. Utat mutat a pénzügyekben.
www.mnb.hu/penzugyinavigator